ITEACHERZ QUICK VIEW

15 November, 2014

Rc.No.1751, Dt.14.11.14 :: Deputation of 40 PS Teachers of PRAKASAM to JVV Work shop on School Science Teachers Training Programme from 17 to 22 of Nov 2014

Rc.No.1751/SSA/2014, Dt.14.11.2014 :: AP-Sarva Siksha Abhiyan, Prakasam District - Workshop on School Science Teachers Training Programme by J.V.V. at St.Ann's Generalate, Tarnaka, Hyderabad - Deputation of 40 P.S.Teachers - Orders - Issued - Reg.

Ref:
1. Rc.No.31/SSA/A3/2014-l, Dt. -08-2014 of the State Project Director, AP Sarva Siksha Abhiyan, Hyderabad.

ORDER:
In pursuance of the instructions issued in the reference cited, the following 40 P.S.Teachers are deputed to the workshop on school science teachers training programme by Jana Vignana Vedika, Hyderabad at St.Ann's Generalate, Tarmakas, Hyderabad from 17th to 22nd November -2014.

1.   B.LAKSHMI NARAYANA SA(PS) SPG BOYS HS ADDANKI 9247557009
2.   M.DURGA BHAVANI SA(PS) SPG GIRLS HS ADDANKI 9985784621
3 .  A.UDAY BHASKARA RAO SA(PS) ZPHS SANKAVARAPADU ADDANKI 9000808471
4.   M.VDAYA SA(PS) ZPHS MULAVARAM ADDANKI 7893694330
5 .  A.SATYANARAYANA SA(PS) ZPHS PAMIDIPADU KORISAPADU 9848167389
6 .  S.SRIDEVI SA(PS) GOVT GIRLS HS ONGOLE 9491315927
7 .  S.L.NARAYANA REDDY SA(PS) GHS PAMUR
8 .   A.KRISHANA MOHAN SA(PS) ZPHS MOGALLUR VELIGANDLA
9 .   B.SAROJINI SA(PS) ZPHS VELIGENDLA VELIGENDLA 9490330814
10 . B.SRINIVASULU SA(PS) ZPHS CHINAMUPPALAPADU H.M.PADU 9491701375
11 .  K.ADHAM SACPS) ZPHS KANCHARLAVARIPALLI KANIGIRI
12 .  T.PEDDI REDDY SA(PS) ZPHS CHINTALAPALEM
13 .  M.RAVIKUMAR REDDY SA(PS) ZPHS PUSALAPADU B.PETA 8897214814
14 .  AVVARI SRI KRISHANA SA(PS) GHS ARDHAVEEDU 9493328752
15 .  SK.RAHAMATH SA(PS) GHS THURIMELLA CUMBUM 9948168879
16 .  P.MURALIKRISHANA SA(PS) GHS KOMAROLU KOMAROLU
17 .  GOLLA SRIRANGA RAMESH SA(PS) ZPHS PAPINENIPALLI ARDHAVEEDU 7799574874
18 .  P.CHOWDARY SA(PS) ZPHS SAKHAVARAM V.V.PALEM 9948500380
19 .  N.CHANDRA SEKHAR SAfPS)       ZPHS B.PETA B.PETA 9704370425
20 .  A.NARAYAW SA(PS)     " ZPHS MOGILICHERLA LSAMUDFJ-V 7382509823
21 .  K.RAMU SA(PS) ZPHS OOLAPALEM S.KONDA 9949114725
22 .  K.SWARNA LATHA SA(PS) AR ZPHS DUDDUKURU INKOLLU 9505581536
23 .  U.DHAKSHINA ML)"THY SA(PS) BBH JR COLLEGE & HS VETAPALEM 9849821238
24 .  P.RADHA RANI SA(PS) ZPHS GIRLS VETAPALEM 9703132777
25 .  D.SWARNA LATH/1. SA(PS) ZPHS GIRLS EPURUPALEM CHIRALA 8008794344
26 .  D.NARAYANA SA(PS) ZPHS, INKOLLU INKOLLU 9391618706
27 .  SHAIK SIKANDAR 5ASHA SA(PS) ZPHS SUNKESULA PEDARAVEEDU 9177122767
28 .  R.SRINIVASA RAO SA(PS) ZPHS KALANUTHALA PEDARAVEEDU 9949525462
29 .  S.KISHORE KIRAN KUMAR SA(PS) ZPHS RAMACHANDRAPURAM DORNALA
30 .  G.PANDU SA(PS) ZPHS MUNDLAPADU GIDDALUR 9948277249
31 .  SK.SUBHANI SA(PS) PNZPHS TELLABADU MADDIPADU 9440779646
32 .  SK.KHASIM SAHEE SA(PS) ZPHS YACHAVARAM ARDHAVEEDU 9490177849
33 .  D.PEERAIAH SA(PS) ZPHS RACHERLA RACHERLA 9390490008
34 .  S.SRINIVASA RAO SACPS) ZPHS BANDLAMUDI CHIMAKURTHY 9441917592
35 .  T.MADHAVI SA(PS) ZPHS DEVARAPALEM CHIMAKURTHY
36 .  M.VEN KATES WARLU SA(PS) ZPHS GAJJALAKONDA MARKAPUR
37 .  K.MADHAVI SA(PS) ZPHS RL PURAM CHIMAKURTHY 9492538176
38 .  KJAYASRI SA(PS) ZPHS GANNAVARAM YADDANAPUDI
39 .  K.RAMAYOGESWARA RAO SA(PS) ZPHS RACHERLA RACHERLA 9948588289
40 .  K.LAKSHMI NARAVANA SA(PS) ZPHS YENUGULADINNEPADU PEDARAVEEDU 9441292293

The Headmasters concerned are requested to relieve the above teachers well in advance.

Download Rc.No.1751/SSA/2014, Dt.14.11.2014

Popular Posts